Powitanie wiosny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka wiosenna to  węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne.