Jak co roku, uczestniczyliśmy w akcji Góra Grosza. Za zebrane pieniądze Towarzystwo Nasz Dom organizuje pomoc psychologiczną i rzeczową dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.