Kolejne zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziś - miareczkowanie alkacymetryczne.