W piątek (30 września) odbędą się w szkole wybory do samorządu uczniowskiego. Prosimy o zapoznanie się z listą kandydatów do pracy w SU.

Bulaczek Jonasz (3B)
Frydrych Lena (1A)
Hrynowiecki Michał (3A)
Kawulka Filip (2A)
Lekan Paweł (1B)
Mstowska Natalia (1B)
Olszewska Olga (3A)
Opaliński Wojciech (2A)
Pinkas Anna (2B)
Rybka Patrycja (2B)
Szkotak Wiktoria (3B)
Tutak Cezary (1A)

Informacja dotycząca zasad głosowania:

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub dopisanie kandydata powoduje unieważnienie głosu.