Zapraszamy osoby w wieku 18-25 lat, zaangażowane w działalność publiczną, do udziału w konkursie "Młodzieżowy Delegat RP na 77. Sesję ZO ONZ", organizowanym przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jeśli czujesz, że masz energię, doświadczenie i pomysły do działania na rzecz młodego pokolenia i nie boisz się nowych wyzwań, także na arenie międzynarodowej – nie czekaj i zgłoś się! Może to właśnie Ty zostaniesz przedstawicielem polskiej młodzieży na tegorocznym forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych!

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://cutt.ly/MlodziezowyDelegatONZ i przesłać go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie do 1 czerwca 2022 r.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Konkursową w Warszawie (lub w formule zdalnej). Trzech najlepszych kandydatów zostanie zaproszonych do udziału w ostatnim, trzecim etapie, który przeprowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin, znajdziesz na stronie: https://cutt.ly/MlodziezowyDelegatONZ.

Konkurs odbywa się w powyższej formule już po raz trzeci dzięki współpracy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych prof. Zbigniewa Rau, Wiceministra Spraw Zagranicznych prof. Piotra Wawrzyka oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotra Mazurka.Zespół Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej