Uczniowie klas 3A i 3B Alternatywnego LO - Michał Dudek, Michał Lekan, Wojtek Dutczak i Kacper Grygiel uczestniczyli w konsultacjach dotyczących powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad zaproponowanym projektem statutu przyszłej rady. Młodzi uczestnicy spotkania zgłaszali swoje konkretne uwagi oraz propozycje co do zasad funkcjonowania przyszłej rady.