W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznejprzy ul. gen. Kaliskiego 25 A rozpocznie się impreza edukacyjno-patriotyczna „Wokół Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie będzie miało formę quizu online, w którym może wziąć udział jednocześnie 2000 uczestników w całej Polsce zarówno obecnych w Sali jak też będących w każdym innym miejscu w kraju poprzez połączenie za pomocą smartfonu i obserwowanie imprezy na stronie

W czasie quizu będąmiały miejsce występy artystyczne z udziałem orkiestry wojskowej i zaproszonych solistów. Prosimy tam gdzie to możliwe o wyświetlenie projekcji z imprezy na ekranach lub tablicach multimedialnych, tak by ułatwić udział w quizie bezpośrednio wszystkim uczniom z zespołu klasowego. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych prosząc jednocześnie Państwa Dyrektorów o umożliwienie uczestnictwa jak najszerszej grupie osób. Event organizują Departamenty Szkolnictwa Wojskowego oraz Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Honorowy Patronat nad imprezą objął Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej. Autorem pytań jest Krzysztof Szewczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Gospodarzami miejsca będą Rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. Inż. Przemysław Wachulak oraz Pani Ewa Kasprzyk Dyrektor Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.