Zosia Kuriata z kl. 3Bg została laureatką, a Konstancja Lechocińska z kl. 3Ag – finalistką XVIII Otwartego Konkursu Fizycznego zorganizowanego przez X LO we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Wrocławski, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Gratulujemy!

http://www.lo10.wroc.pl/2022/04/13/final-xviii-edycji-otwartego-miedzyszkolnego-konkursu-fizycznego-im-bozeny-koronkiewicz-2022/