Do 1 kwietnia trwa rejestracja zespołów biorących udział procedurze wyłaniania uczestników XXVIII sesji XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Rejestracji należy dokonywać poprzez stronę
https://www.sdim.edu.pl/user/register

Fragment  Regulaminu:


Do udziału w sesji mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły uczniowskie, zwane dalej „zespołem”. Zgłoszenia i prace indywidualnych uczestników nie będą brane pod uwagę w rekrutacji do sesji.

W sesji mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji do sesji (1 marca 2022 r.) mają ukończone 13 lat i jednocześnie w dniu posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży (1 czerwca 2022 r.) nie będą mieli ukończonych 18 lat oraz nie byli uczestnikami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Zespół musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

W sesji może brać udział dowolna liczba zespołów z jednej szkoły lub zespołu szkół.

Zgłoszenie do procesu rekrutacji następuje poprzez rejestrację zespołu na stronie internetowej SDiM (sdim.edu.pl) od dnia 1 marca 2022 r. od godziny 13:00 do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.