13 stycznia br. została zainaugurowana X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego dla uczniów pt. "Nasi sąsiedzi – Żydzi". Organizatorami konkursu są: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach.

Celem inicjatywy jest upamiętnienie materialnych śladów pozostawionych przez wyznawców judaizmu (synagogi, cmentarze itp.), zwiększenie zainteresowania uczniów historią regionalną oraz uhonorowanie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Zadania konkursowe dostosowane są do uczniów na każdym poziomie edukacji i polegają na wykonaniu pracy plastycznej lub przeprowadzeniu wywiadu ze Świadkiem Historii, pamiętającym obecność Żydów w regionie lub rodzinnej miejscowości ucznia.

Termin zgłoszeń – 30 kwietnia 2022 r.