Ania Thiel z kl. 3B jest laureatką konkursu plastycznego „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”. Gratulujemy!