STATUT ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU

Statut Szkoły do pobrania:  tutaj