PRZYPOMINAMY UCZNIOM KLAS 3Ag i 3Bg  KTÓRZY MAJĄ PRZYSTĄPIĆ PONOWNIE DO PRÓBNEJ MATURY Z J. POLSKIEGO I MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, ŻE EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ JUTRO (PIĄTEK 18.02) O GODZ. 9.00 W SALI 2. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA