Zespół Szkół Alternatywnych

Losowy numerek dnia

Szczęśliwy numerek:

10

Facebook

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezpieczeństwa

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:

1. 1 listopada;
2. 11 listopada;
3. 23 grud.-1 stycz.;
4. 2-3 stycznia;
5. 10-21 lutego;
6. 9-14 kwietnia;
7. 1-3 maja;
8. 4-8 maja;
9. 12 czerwca;
10. 25 czerwca;

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2020 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2020 roku

Instrukcja maturalna 2020

Instrukcjamaturalna 2020

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2020 r.

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zasady rekrutacji do liceum

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

 

O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor szkoły.

Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w terminie do

30 czerwca br. kompletu dokumentów:

 

  1. Podanie o przyjecie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

 

*) w późniejszym terminie (do 15 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia oraz 3 fotografie legitymacyjne

 

Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu dokumentów podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do ALO w ZSA. Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata  w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w szkole podstawowej, lecz ma na celu poznanie jego zainteresowań  i motywacji do dalszej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje intelektualne kandydata, jego motywację do zdobywania wykształcenia oraz poziom kultury osobistej. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata pod uwagę brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  

Informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata wysyłane będą do wszystkich pocztą w terminie do 15 lipca br.

 

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania rodziców uczniów przyjętych do Szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani listownie. 

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na 2 raty. 

 

Wpisowe do szkoły wynosi 750 zł

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

 

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

UWAGA!!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, placówki edukacyjne pozostają zamknięte do 10 kwietnia.

Podania o przyjęcie do szkoły na rok. szk. 2020/21 można składać elektronicznie (w formie skanu dokumentu) na adres: E-MAIL

 

Podanie musi być wypełnione (wszystkie konieczne informacje), podpisane przez obojga Rodziców (czytelnie) i zeskanowane w formie 1 pliku (nazwa pliku to imię i nazwisko dziecka).

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły - telefonicznie codziennie w godz. 9-13:00 pod nr 74/867-22-28 lub mailowo.

Wygenerowano w sekund: 0.08
2,847,978 unikalne wizyty