Zespół Szkół Alternatywnych

Facebook

Telefon

Dyrektor szkoły

Pedagog

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Wymagania

Wymaganiamaturalne 2021

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:
14 X
1 XI
11-12 XI
123 XII - 31 XII
16 I
31 I - 13 II
14-18 IV
1-3 V
4-6 V
9-10 V
16-17 VI
23 VI

Projekt Łazik


Projekt Łazik Księżycowy
SZKOŁA w działaniu

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2021 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2021 roku

Instrukcja maturalna

Instrukcjamaturalna 2021

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2021 r.

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zasady rekrutacji do liceum

REKRUTACJA 2021

UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH ALTERNATYWNEGO LO W KŁODZKU!

 

W tym roku nie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne zaplanowane w procesie rekrutacji, w związku z tym uczniowie będą przyjęci na podstawie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty.

Zatem maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 20.

Pozostałe zapisy REGULAMINU REKRUTACJI 2021 pozostają bez zmian.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

 

O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor szkoły.

Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w odpowiednim terminie (poniżej szczegółowy harmonogram) kompletu dokumentów:

 

  1. Podanie o przyjecie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

 

*) w późniejszym terminie (do 20 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia, odpis aktu urodzenia, 2 fotografie legitymacyjne oraz orzeczenia PPP.

 

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata pod uwagę brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (szczegóły poniżej).

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. 

 

Wpisowe do szkoły wynosi 800 zł

 

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania rodziców uczniów przyjętych do Szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie i formie zebrania zostaną Państwo poinformowani listownie. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

 

 

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

UWAGA!!

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI
DO ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zapisy do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego odbywają się między innymi  na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w szkole podstawowej, lecz ma na celu poznanie jego zainteresowań i motywacji do dalszej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje intelektualne kandydata, jego motywację do zdobywania wykształcenia oraz poziom kultury osobistej. 

 

Możliwe do zdobycia punkty rekrutacyjne (30):

1. Rozmowa kwalifikacyjna – 10p.

2. Zaświadczenie OKE o egzaminie po klasie ósmej - 10p.

(średni wynik: 100 – 90% – 10p.; 89 – 80% – 8p.; 79 – 70% – 6p.; 69 – 60% – 4p.; 59 - 50% - 2p.)

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - 10p., w tym:

a) oceny z j. polskiego i z matematyki: celujący – 3p.; bardzo dobry – 2p. 

b) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim/rejonowym lub ogólnopolskim - maksymalnie 4p.

Na podstawie zdobytych punktów rekrutacyjnych zostanie sporządzona lista rankingowa.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS 1. ALO

NA ROK SZK. 2021/2022

 

1. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (pobrane ze strony zsa.klodzko.pl) – skan podania (wypełnione obie strony, z ocenami za I półrocze) - można składać online, do 25 czerwca 2021. Podanie musi być wypełnione (wszystkie konieczne informacje), podpisane czytelnie przez oboje Rodziców i zeskanowane w formie 1 pliku (nazwa pliku to imię i nazwisko dziecka);

2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oryginał), ORYGINAŁ PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY oraz dyplomy za osiągnięcia - dostarczone do szkoły po uprzednim ustaleniu terminu (data, godz.) z sekretariatem szkoły (74/867-22-28) - w terminie  25 CZERWCA - 2 LIPCA 2021;

3. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po I etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;

3. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał) w dniach 9 -14 lipca 2021, dostarczone do szkoły po uprzednim ustaleniu terminu (data, godz.) z sekretariatem szkoły;

4. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po II etapie rekrutacji -  po informacji telefonicznej;

4. OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY  (na stronie szkoły) -  16 LIPCA 2021.

5. POZOSTAŁE DOKUMENTY (odpis aktu urodzenia, 2 zdjęcia, opinie i orzeczenia PPP) - do 20 sierpnia 2021 (piątek), po telefonicznym ustaleniu terminu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
4,018,782 unikalne wizyty