Zespół Szkół Alternatywnych

Facebook

Dyrektor szkoły

Psycholog

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezpieczeństwa

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2020 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2020 roku

Instrukcja maturalna 2020

Instrukcjamaturalna 2020

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2020 r.

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rekrutacja 2020

ALTERNATYWNE LO W KŁODZKU

REKRUTACJA 2020 – KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz zaleceniami GIS i Ministertwa Zdrowia

uległy zmianie kryteria przyjęcia do szkoły na rok 2021.

W tym roku zamiast rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi zostaną przyznane punkty

rekrutacyjne za świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty wg następującego klucza:

 

 

1. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO:

a) oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego:

celujący – 5p; bardzo dobry – 3p; dobry – 1p; dostateczny – 0p; dopuszczający – 0p.

b) ocena zachowania:

wzorowe – 3p; bardzo dobre – 2p; dobre – 0p.

c) konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe (laureaci – 1 przedmiot = 1 konkurs):

ogólnopolskie – 3p; wojewódzkie - 2p; powiatowe, rejonowe – 1p.

 

2. PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

100 – 80% – 5p

79 – 70% – 3p

69 – 60% – 2p

59 – 50% – 1p

 

 

Na podstawie zdobytych punktów rekrutacyjnych zostanie sporządzona lista rankingowa.

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,137,353 unikalne wizyty